Rodzaj Dostępne do Liczba
  REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
5 Marca 2019, 10:00

Szanowni Państwo,

Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej to coroczne spotkanie osób, którym bliska jest idea upowszechniania medycyny personalizowanej.

Forum co roku gromadzi szerokie grono wybitnych polskich i zagranicznych ekspertów, którzy dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie ochrony zdrowia, budują przestrzeń inspiracji i stanowią przyczynek do zmian w podejściu do zindywidualizowanego leczenia pacjenta. Odbywające się już po raz czwarty Forum to wydarzenie, które nie tylko jest niepowtarzalną okazją do debaty nad możliwościami rozwoju medycyny opartej na wartości i miejscem doświadczenia interdyscyplinarnego podejścia do tematu służby pacjentowi w ujęciu medycyny personalizowanej, ale przede wszystkim przestrzenią osobistego rozwoju, który pozwoli na wprowadzanie daleko idących zmian i zapoczątkuje nowoczesne spojrzenie na problematykę medycyny personalizowanej w Polsce, korzystne zarówno dla pacjenta, jak i dla systemu ochrony zdrowia.

IV edycja Międzynarodowego Forum Medycyny Personalizowanej odbędzie się 5 marca 2019 roku w Centrum Olimpijskim PKOl w Warszawie. Tegoroczna edycja przebiegać będzie pod hasłem: "WARTOŚĆ ZDROWIA. Kluczowe aspekty Medycyny Personalizowanej: Value Based Healthcare i Value Based Pricing". 

Tematyka IV Międzynarodowego Forum Medycyny Personalizowanej skupi się w sposób szczególny na aspektach medycznych, ekonomicznych i technologicznych, mających bezpośrednie przełożenie na rozwój medycyny personalizowanej w Polsce.

Podczas Wydarzenia poruszane będą ważne kwestie, dotyczące m.in. wzrostu nakładów na zdrowie w kontekście medycyny personalizowanej, znaczenia mierników w nowoczesnym podejściu do medycyny opartej na wartości oraz osiągnięć i wyzwań innowacyjnej medycyny. 

Szczegółowy program i bezpłatna rejestracja Uczestników dostępna jest pod adresem: www.mfmp.pl

Gorąco zapraszam do wzięcia udziału w IV Międzynarodowym Forum Medycyny Personalizowanej.

dr n. med. Beata Jagielska

Prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej ─ Stowarzyszenia
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego IV Międzynarodowego Forum Medycyny Personalizowanej


Zobacz również:

konferencje konferencje w Warszawie wydarzenia Warszawa medycyna